Dịch vụ

+ Phân phối và tiếp thị BĐS chuyên nghiệp
+ Đầu tư, hợp tác đầu tư và phát triển BĐS
+ Tư vấn thị trường, định giá BĐS, truyền thông và marketing trọn gói dự án BĐS

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Hotline: 0915.969.983 – 0383.522.668 
Website: www.tuyenquangland.vn